اخبار وینکر
رونمایی از پروژه‌ی کتاب وینکی در نمایشگاه کتاب تهران
وینکر در روز پنج‌شنبه 23/2/1395 در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از پروژه‌ی کتاب وینکی رونمایی خواهد کرد.
حضور وینکر در نمایشگاه صنعت خودرو
وینکر در اسفند ماه 1394 در نمایشگاه بین‌المللی صنعت خودروی تهران حضور یافت.
وینکر در نمایشگاه صنعت خودرو
وینکر در اسفند ماه 1394 در نمایشگاه بین‌المللی صنعت خودروی تهران حضور خواهد یافت.